Slavonice:
svět sám
pro sebe
Slavonice, město ležící na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, stojí na gotických základech, přesto je proslulé zejména svou renesanční zdobností. Díky zdejší svérázné atmosféře, tvořené bohatou historií i současnými obyvateli, jde o místo jako žádné jiné. Nechte se okouzlit slavonickou bezstarostností a začněte objevovat jejich krásy v jakékoliv roční době.
Vznik Slavonic se datuje do 12. století – z původní osady se stalo opevněné město, které se ve 14. století začalo významně rozrůstat. Tehdy vzniklo východní tržiště, dnes známé jako Horní náměstí, a prostornější západní tržiště, tedy náměstí Míru. Obě náměstí začala postupně lemovat středověká zástavba měšťanských domů, postavených na dlouhých parcelách s úzkými dvory.
O současnou podobu Slavonic vděčíme několika významným stavitelům a architektům 16. století – právě v této době nastal ve Slavonicích hospodářský rozkvět, došlo tak k přestavbě všech domů na obou náměstích. Význačným stavitelem byl zejména Leopold Esteraich – jeho kamenickou značku s iniciálami LE nacházíme na nejdůležitějších stavbách ve městě. Neomezil renesanční prvky jen na vnější znaky na fasádách, ale zaměřil se také na vnitřní podobu domů. Díky tomu ve Slavonicích najdeme například unikátní sklípkové klenby, které patří k významným stavebním konstrukcím renesanční architektury.
Od třicetileté války zažívalo město těžké časy, spousta domů zpustla nebo byla zničena při požárech v polovině 18. a 19. století. Teprve v 50. letech minulého století se Slavonice dostaly do hledáčku památkářů a začala postupná restaurace zdejších památek a odkrývání ukrytých fasád. Díky tomu mohou dnes návštěvníci Slavonic obdivovat pozdně gotické a renesanční domy a jejich průčelí s bohatou sgrafitovou výzdobu a jedinečnými figurálními scénami. Město bylo 31. 8. 1961 prohlášeno městskou památkovou rezervací.
Dvojice renesančních náměstí
Významný historický celek představuje dvojice náměstí, která od sebe odděluje kostel Nanebevzetí Panny Marie. Obě lemuje ucelený soubor domů s gotickým jádrem a renesanční úpravou, díky níž jejich štíty zdobí dechberoucí sgrafitová výzdoba.
01
Městská věž
Vyhlídková renesanční věž představuje dominantu náměstí Míru. Byla vystavěna v první polovině 16. století při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Aby si návštěvníci mohli užít výhled na Slavonice a široké okolí, musí překonat 176 schodů.
02
03
Podzemí Slavonic je jednou z nejstarších částí města. Tajuplné gotické chodby vznikaly už od 13. století, kdy sloužily jako odvodňovací
a nejspíš také obranný systém města. Dnes mohou návštěvníci podzemí prozkoumat za doprovodu průvodce.


Slavonické podzemí
Diamantová klenba
Ve freskovém sále v domě čp. 480 na náměstí Míru se ukrývá síň s nástěnnými malbami z druhé poloviny 16. století, znázorňujícími výjevy z Nového zákona. V mázhauzu domu se nachází unikátní sklípková neboli diamantová klenba, jejíž prostorový odlitek posloužil jako ústřední motiv pavilonu Československa na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu.
04
Kostel Božího Těla
Kostel Božího Těla je nejstarší slavonickou stavbou – podle pověstí pochází z konce 13. století. Ukrývá celkem 10 oltářů a jeho vnější stěnu zdobí krásná skleněná mozaika svatého Kryštofa.
05
Muzeum
historie 20. století
Stálá expozice představuje dění na státní hranici od 30. let minulého století do roku 1989. Sbírka muzea je tvořena výstrojí a výzbrojí československé armády, výbavou pro bunkry, modely, fotografiemi a dokumenty, prvorepublikovou kuchyní či výstavou kočárků a uniforem.
06
Ze Slavonic se rozbíhají hned čtyři turistické trasy. Všechny vedou přes zajímavé místní pamětihodnosti — užijte si aktivní odpočinek naplno.
Ze Slavonic se rozbíhají hned čtyři turistické trasy. Všechny vedou přes zajímavé místní pamětihodnosti a další historická města. V létě okolní krajina kvete a bublá životem, ale v zimě, kdy vše pokryje sníh a led, získává zcela jiný, mnohem poetičtější rozměr, díky němuž rozhodně stojí za objevování.
Okolí Slavonic a krajina České Kanady jsou pro výlety na kole jako stvořené. Přímo ze Slavonic lze absolvovat šest tematických cyklookruhů pro rodiny s dětmi i ostřílené cyklisty. Zdatní cyklisté mohou po vyznačených cyklotrasách vyjet až do Rakouska nebo do Podyjí.
Milovníci greenu si přijdou na své na dvou partnerských mistrovských hřištích Monachus a Telč v krátké dojezdové vzdálenosti nebo na devítijamkovém golfovém hřišti v Nové Bystřici, které bylo prvním veřejným hřištěm v České republice a díky mírně zvlněné krajině nabízí ideální podmínky pro všechny kategorie golfistů, včetně úplných začátečníků bez hendikepu.
Pěší turistika
Cyklistika
Golf
Nedaleko Slavonic se nachází dvojice koupališť: plavecký bazén ve sportovišti Dačice a přírodní biotop Jemnice. V blízkém okolí je rovněž množství rybníků, například Bejčkův a Dědkův.
Koupání
Všudypřítomná magická scenérie láká panenskou přírodou, rozlehlými lesy, cennými mokřady a rybníky, stejně tak i množstvím historických památek — načerpejte energii z krajiny protkané historií.
Graselovy stezky
Na počátku 19. století se ve Slavonicích ukrýval nechvalně známý Jan Jiří Grasel. Ten před pátrací komisí uprchl do blízkých lesů, kde přebýval v jeskyních a kamenných slujích. Dnes se můžete vydat po stopách „grázla", kterého se obával celý kraj. Na 182 kilometrech turistických tras se nechte očarovat nedotčenou krajinou, stinnými lesy a starobylými alejemi.
01
Muzeum pohraničního opevnění
Slavonice leží v bezprostřední blízkosti státní hranice s Rakouskem a ve zdejších lesích se ukrývá pevnostní areál s bunkry a vojenskými překážkami z let 1936–1938. Tehdy byl na obranu naší země před útokem z nacistického Německa, Rakouska a Maďarska budován mohutný obranný val kolem celé hranice Československé republiky.
02
Cesta pohádkovým lesem
Pouhé dva kilometry od centra města začíná turistická trasa pro děti, jejíž nejdelší varianta má čtyři kilometry. Trasa má celkem tři obtížnosti, takže se na ní vyřádí ti nejmenší skřítci i zdatní poutníci.
03
Hrad Landštejn
V lesích České Kanady se ukrývá zřícenina románské pevnosti hradu Landštejn. Ve Starém Městě pod Landštejnem se navíc nachází rozsáhlý lanový park, skýtající více než dvacet lanových překážek pro děti i dospělé.
04
Pfaffenschlag
Ze Slavonic se dá po červené značce dojít do zaniklé středověká vesnice Pfaffenschlag. Osada vznikla v průběhu kolonizace pohraničí Přemyslem Otakarem II. a po vypálení v době husitských
válek již nebyla obnovena.
05
Zámek Dačice
Původně renesanční zámek z konce 16. století získal svou dnešní podobu ve 30. letech 19. století, kdy došlo k jeho klasicistní přestavbě. V zámku se nachází také Městské muzeum a galerie.
06
Historická úzkokolejka
Pokud jste fanoušky osobitého českého humoru Járy Cimrmana, pak se vydejte na výlet do vesničky Kaproun nedaleko Slavonic, na jejíž vlakové zastávce najdete pomník největšího Čecha – právě zde byl vyloučen z dopravy. Projeďte se historickou úzkokolejkou a vychutnejte si půvabnou krajinu České Kanady.
07
Maříž
Pouhé tři kilometry od Slavonic se nachází vesnice Maříž, dříve kvetoucí ves se zámkem, na počátku normalizace zanedbané místo, kterému hrozil úplný zánik. Snahou hrstky původních obyvatel a lidí z umělecké sféry, kteří se do kouzla Maříze zamilovali, se podařilo vesnici zkultivovat a dnes jde o jednu z nejoblíbenějších výletnických
destinací českého pohraničí.
08
Podílíme se
na ochraně
jihočeské
přírody
Krajina obklopující Slavonice ukrývá spoustu cenných biotopů, mezi nimiž je i množství mokřadů. Jejich ochraně a managementu se dlouhodobě věnuje spolek Mokřady a. s., s nímž začali lidé stojící za Hotelem Pivoňka úzce spolupracovat. Výsledkem je založení Mokřadního parku Maříž, který je od Slavonic vzdálený pouhé tři kilometry a který návštěvníkům nabízí jedinečnou ukázku toho, jakým způsobem se dá efektivně zadržovat voda v krajině a podporovat biodiverzita.
Mokřadní park Maříž